Wat we doen

Onze bijdrage

De Green Protein Alliance startte in 2016. Het voedsellandschap is sindsdien sterk veranderd. De urgentie van een duurzaam voedselsysteem is niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het aanbod plantaardige lekkernijen bij (online-) aanbieders is explosief gestegen. Grote voedselbedrijven lijven regelmatig succesvolle plantaardige veranderaars in. Media schrijven vrijwel dagelijks over urgentie van toekomstbestendig voedselpatroon. Marktvolgers zien grote verschuivingen in het aankoopgedrag van Nederlanders. Misschien hebben onze activiteiten hier een bijdrage aan geleverd. Een bloemlezing van belangrijke acties en momenten die onze vereniging kenmerken:

November 2021
Experimenten op de winkelvloer
De Green Protein Alliance organiseerde dit najaar vier experimenten op de winkelvloer om consumenten bewust wat vaker plantaardig te laten kiezen. Zes supermarktondernemers in Regio Foodvalley omarmden het idee en werkten actief mee. Begin 2022 worden de inzichten en resultaten gedeeld, als startpunt voor volgende retailpilots.
November 2021
Oktober 2021
Voorzichtig herstel Eiwitbalans
Het jaarlijks onderzoek van Wageningen-UR bevestigt wat de verkoopcijfers al signaleerden: de vleesconsumptie daalt. In het derde kwartaal van dit jaar daalden de supermarktverkopen in vlees en zuivel met respectievelijk 8.3% en 7.6% (exclusief hard-discount en online, ‘Status van de Eiwittransitie in Nederland’/GPA/IRI). De eiwitbalans is zich voorzichtig aan het herstellen, loon naar hard werken van vele plant protein pioneers!
Oktober 2021
Juni 2021
De Magische 10%
De GPA presenteert, samen met haar datapartner IRI Worldwide, de supermarkt-verkoopcijfers van het eerste kwartaal 2021. Zowel in omzet als in volume naderen de plantaardige variaties het magische 10%-aandeel van vlees, vis en zuivel. Een historisch moment, een markering voor het kantelpunt in de Eiwittransitie in ons land.
Juni 2021
Mei 2021
SuperlEgUme
De GPA dient een aanvraag in bij de EU voor cofinanciering van een tweejarige campagne, voortbordurend op ons platform Zo Kan Het Ook. Met peulvruchten uit Europa in de hoofdrol, wat ons betreft een superheld voor bodem, boer en burger.
Mei 2021
Maart 2021
De Nieuwe Plantaardige Retailrealiteit
Tijdens een GPA-Café laten we zien hoe de nieuwe plantaardige retailrealiteit in rap tempo vorm krijgt. Pieter Lorwa van Gwynt daagt uit om anders te denken: ‘‘wordt het niet tijd om plantaardig als de standaard te zien en een logo te gebruiken wanneer een product dierlijk is?” In de hierop volgende GPA-workout over logo’s en claims wordt de term #onthewaytoplantbased geboren, voor (nog) niet 100% plantaardige varianten op dierlijke producten.
Maart 2021