Wat we doen

Onze bijdrage

De Green Protein Alliance startte in 2016. Het voedsellandschap is sindsdien sterk veranderd. De urgentie van een duurzaam voedselsysteem is niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het aanbod plantaardige lekkernijen bij (online-) aanbieders is explosief gestegen. Grote voedselbedrijven lijven regelmatig succesvolle plantaardige veranderaars in. Media schrijven vrijwel dagelijks over urgentie van toekomstbestendig voedselpatroon. Marktvolgers zien grote verschuivingen in het aankoopgedrag van Nederlanders. Misschien hebben onze activiteiten hier een bijdrage aan geleverd. Een bloemlezing van belangrijke acties en momenten die onze vereniging kenmerken:

September 2018
Grote beurzen
Gezamenlijk staan GPA leden op de 50-Plus beurs en laten er meer dan 20.000 bezoekers kennis maken met plantaardig lekkers. Grote sampling acties op onder meer de Margriet Winterfair en de Huishoudbeurs volgen. Daar bereiken we ‘de gemiddelde Nederlander’.
September 2018
Juni 2018
Impactrapport
Impactrapport 1 jaar GPA wordt gepubliceerd. In één jaar verschenen er meer dan 70 nieuwe plantaardige producten op de markt, ondersteunden we minimaal 45 ondernemers en honderden studenten.
Juni 2018
Maart 2018
Eerste Week zonder Vlees
De eerste Week zonder Vlees, een initiatief van Isabel Boerdam, is een groot succes. De GPA en haar leden gaven haar een steuntje in de rug.
Maart 2018
Januari 2018
Transitieagenda Biomassa & Voedsel
Presentatie Transitieagenda Biomassa & Voedsel, de GPA leidde het werkteam Eiwittransitie, de inhoud biedt concrete houvast en aanbevelingen voor toekomstig beleid.
Januari 2018