Wat we doen

Onze bijdrage

De Green Protein Alliance startte in 2016. Het voedsellandschap is sindsdien sterk veranderd. De urgentie van een duurzaam voedselsysteem is niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het aanbod plantaardige lekkernijen bij (online-) aanbieders is explosief gestegen. Grote voedselbedrijven lijven regelmatig succesvolle plantaardige veranderaars in. Media schrijven vrijwel dagelijks over urgentie van toekomstbestendig voedselpatroon. Marktvolgers zien grote verschuivingen in het aankoopgedrag van Nederlanders. Misschien hebben onze activiteiten hier een bijdrage aan geleverd. Een bloemlezing van belangrijke acties en momenten die onze vereniging kenmerken:

April 2022
Geen steun bevordering plantaardige voeding
Het niet gehonoreerd krijgen van SupelEgUme door de Europese Commissie, samen met de ‘laatste kans voor het klimaat’-boodschap van het IPCC, is voor de GPA aanleiding om haar verbazing te uiten (zie persbericht) over het achterblijven van overheidssteun én te benadrukken dat het evengoed verder gaat met de promotie van geteelde eiwitten.
April 2022
Maart 2022
Minister Staghouwer achter 50-50 eiwitambitie
LNV Minister Staghouwer schaart zich achter de 50-50 eiwitambitie zoals in 2017 vastgelegd door de GPA. Een belangrijke mijlpaal voor het versnellen van de eiwittransitie. Vanuit een gemeenschappelijke ambitie komen we sneller bij ons doel.
Maart 2022
Februari 2022
Verfijning Eiweet
GPA kondigt aan Eiweet te gaan verfijnen, een monitoringstool om retail-specifieke targets te zetten, bijdragend aan de eiwittransitie. Hierbij wordt voortgeborduurd op de publicatie van AH omtrent de Eiwitverhouding plantaardig – dierlijk in haar assortiment.
Februari 2022