Eiweet

Eiweet monitor

Voedselaanbieders zoals supermarkten spelen een belangrijke rol in deze eiwittransitie. 70% van het voedsel dat Nederlanders consumeren is afkomstig uit de supermarkt. Om te weten hoe de supermarkten bijdragen aan deze transitie is het belangrijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid eiwitten die verkocht worden en de verhouding tussen de dierlijke en plantaardige eiwitten. 

Op initiatief van de Green Protein Alliance (GPA) in samenwerking met ProVeg Nederland en de Nederlandse supermarkten, is de Eiweet monitor ontwikkeld, met inbreng van experts van Natuur&Milieu en Questionmark, en gefinancierd door het Ministerie van LNV. 

De Eiweet monitor biedt uitkomst, bestaande uit 2 onderdelen: 

  1. Een geharmoniseerde methodiek voor supermarkten om het absolute volume eiwitten en de verhouding tussen plantaardig en dierlijk eiwitten in hun verkopen vast te stellen en te monitoren over een tijdsperiode; 
  2. Een lopende projectgroep bestaande uit deelnemende supermarkten, de GPA en ProVeg om ervaringen te delen, gezamenlijke doelen te stellen, de methode door te ontwikkelen en samen de bijdrage aan het 50-50 doel te maximaliseren

Download hier de Eiweet monitor:

Or download the English version

Het uiteindelijke doel van de Eiweet monitor is om een allesomvattend en accuraat beeld te krijgen van de eiwittransitie. Begin 2024 publiceren we een nulmeting die inzicht geeft in de verhouding plantaardig – dierlijk eiwit in de verkopen van alle Nederlandse supermarkten samen. De resultaten worden op deze website gepubliceerd. Maar de methodiek is al beschikbaar gesteld voor individuele supermarkten en gebruikt omdat het werd opgenomen als indicator in de Questionmark Superlijst Groen.

De Eiweet projectgroep, bestaande uit de GPA, ProVeg en deelnemende supermarkten komt periodiek bijeen om de methodiek te evalueren en door te ontwikkelen. Alle supermarktketens kunnen participeren via de Eiwit-projectgroep, doelen stellen en ervaringen delen. Supermarkten die nog niet zijn aangesloten kunnen zich aanmelden bij Jessie van Hattum (GPA, jessie@greenproteinalliance.nl). 

De eiwitten die Nederlanders consumeren zijn uiteraard niet volledig afkomstig uit de supermarkt. Om de eiwittransitie volledig in kaart te brengen, streven de GPA en ProVeg ernaar de Eiweet monitor ook uit te rollen in het out-of-home kanaal. Bedrijven uit het out-of-home kanaal die hier interesse in hebben, kunnen contact opnemen met Freya Hiemstra (ProVeg Nederland, freya.hiemstra@proveg.com)

Ook is het belangrijk om over de Nederlandse grenzen te kijken. In andere Europese landen zijn initiatieven op het gebied van eiwitmonitoren. De GPA en ProVeg zoeken aansluiting bij en afstemming met bestaande initiatieven om toe te werken naar een Europese standaard.