Eiweet

De Eiweet-methodiek

Ons nationale eiwittransitie-doel: uiterlijk in 2030 haalt de gemiddelde Nederlander minimaal 50% eiwit uit plantaardige bronnen en maximaal 50% uit dierlijke. Om dit doel te halen – we zitten nu op 43 : 57 – moeten miljoenen consumenten worden geholpen vaker de plantaardige en minder vaak de dierlijke keuze te maken én overconsumptie in eiwit te reduceren. Voedselaanbieders zoals supermarkten en cateraars spelen hierbij een belangrijke rol. Wat zij aanbieden bepaalt voor een groot deel wat we eten en drinken. Door de verkopen van producten met eiwit te monitoren krijgen we inzicht in de snelheid waarmee stappen worden maken en hoe partijen het doen ten opzichte van elkaar. Dat vraagt om een uniforme methodiek. NGO’s, supermarkten en cateraars ontwikkelden deze methodiek, genaamd Eiweet:

Een geharmoniseerde indicator voor supermarktketens en cateraars om de hoeveelheid en verhouding plantaardig en dierlijk eiwit in hun verkopen te bepalen.

Eiweet:

  • Draagt bij aan transparantie, levert kwantitatieve inzichten en toont actieve inzet voor een duurzamere maatschappij
  • Stelt supermarkten en cateraars in staat om samen én individueel doelen te stellen, de effecten van inspanningen te vergelijken en ervaringen te delen
  • Wordt aangeboden aan alle supermarkten en cateraars. Experts begeleiden gebruikers bij het bepalen van de eiwitverhouding en impact van inspanningen.

Methodiek

Eiweet hanteert een gezamenlijk ontwikkelde methodiek om achtereenvolgens:

  1. te bepalen welke producten dierlijk en plantaardig zijn,
  2. hoe het eiwitgehalte van deze producten wordt meegenomen zodat
  3. met de verkoopgegevens van de producten in de supermarkt de absolute hoeveelheden eiwitten worden bepaald om vervolgens
  4. te komen tot een verhouding plantaardige en dierlijke eiwitten.

De methodiek wordt de komende jaren doorontwikkeld zodat op meer detailniveau inzichten worden verkregen.

Supermarkten

Supermarktketens werken sinds 2021 samen met NGO’s en het Ministerie van LNV samen aan Eiweet voor supermarkten. In 2023 wordt een nulmeting uitgevoerd die inzicht geeft in de verhouding plantaardig – dierlijk eiwit in de verkopen van alle Nederlandse supermarkten samen. De resultaten worden op deze website gepubliceerd. Eiwitverhoudingen van individuele supermarkten worden in 2023 gebruikt voor de Superlijst Groen. Alle supermarktketens kunnen participeren via de Eiwit-projectgroep, doelen stellen en ervaringen delen.

Cateraars/out-of-home

In 2024 staat een Eiweet-nulmeting gepland voor cateraars, alsook de lancering van de onderliggende methodiek. Geïnteresseerde cateraars worden aangemoedigd zich aan te sluiten bij de Eiwit-projectgroep en hierin samen te werken.