Strategie

Green Protein Growth Plan: 50-50 in 2025

De GPA is gezegend met de steun van transitie-experts van Drift en New Foresight. Laatstgenoemde hielp bij het vaststellen van een gemeenschappelijk doel en heldere strategie, vastgelegd in ons Green Protein Growth Plan.

Niet later dan 2025:

  • haalt de gemiddelde Nederlander (minimaal) 50% van zijn eiwitten uit plantaardige bronnen en (maximaal) 50% uit dierlijke;
  • is de totale eiwitconsumptie gedaald met 5% ten opzichte van 2015.

Niet later dan 2030:

  • haalt de gemiddelde Nederlander (minimaal) 60% van zijn eiwitten uit plantaardige bronnen en (maximaal) 40% uit dierlijke;
  • is de totale eiwitconsumptie gedaald met 15% ten opzichte van 2015.

De GPA maakt werk van deze doelen door in te zetten op 4 pijlers:

Gunstig transitieklimaat

Educatie

Vraagvergroting

Geloofwaardige boodschap

Structurele verankering

We willen het voor alle Nederlanders makkelijk maken om vaker de plantaardige keuze te maken. Niet bij uitzondering, maar structureel verankerd in het eet- en drinkpatroon. Inspelen op bestaande routines, het bieden van handelingsperspectief en aanpassen van de voedselomgeving is daarbij voor ons vanzelfsprekend. En dat werkt, zo hebben wij en onze leden de afgelopen jaren laten zien.