Eiwittransitie

Win–Win–Win

Terug naar een voedselpatroon met plantaardig in de hoofdrol, ook wel eiwittransitie genoemd, betekent winst voor mens, wereld én economie. Onze kennispartners en andere experts benadrukken dit keer op keer. De eiwittransitie is sinds 2016 in versnelling: naast tientallen jonge bedrijven maken nu ook corporates, retailers en overheden werk van de grootste voedseluitdaging van onze tijd.

Weten én doen

We staan voor een kantelpunt: gekatalyseerd door alle maatschappelijke veranderingen beseffen steeds meer mensen dat meer plantaardig en wat minder dierlijk de toekomstbestendige keuze is. Voor hen, hun naasten en de wereld om ons heen. Maar beseffen is één, doen is twee. Onze vereniging neemt het voortouw om alle Nederlanders het handelingsperspectief te bieden dat nodig voor een duurzame gedragsverandering.

Onze strategie in deze transitie

De GPA is gezegend met de steun van transitie-experts van Drift en New Foresight. Laatstgenoemde hielp bij het vaststellen van een gemeenschappelijk doel en heldere strategie, vastgelegd in ons Green Protein Growth Plan.

Niet later dan 2025:

  • haalt de gemiddelde Nederlander (minimaal) 50% van zijn eiwitten uit plantaardige bronnen en (maximaal) 50% uit dierlijke;
  • is de totale eiwitconsumptie gedaald met 5% ten opzichte van 2015.

Niet later dan 2030:

  • haalt de gemiddelde Nederlander (minimaal) 60% van zijn eiwitten uit plantaardige bronnen en (maximaal) 40% uit dierlijke;
  • is de totale eiwitconsumptie gedaald met 15% ten opzichte van 2015.

De GPA maakt werk van deze doelen door in te zetten op 4 pijlers:

Gunstig transitieklimaat

Educatie

Vraagvergroting

Geloofwaardige boodschap

Structurele verankering

We willen het voor alle Nederlanders makkelijk maken om vaker de plantaardige keuze te maken. Niet bij uitzondering, maar structureel verankerd in het eet- en drinkpatroon. Inspelen op bestaande routines, het bieden van handelingsperspectief en aanpassen van de voedselomgeving is daarbij voor ons vanzelfsprekend. En dat werkt, zo hebben wij en onze leden de afgelopen jaren laten zien.