ANBI Status

Naam instelling

Green Protein Alliance

Fiscaal nummer

NL8574.06.267.B01

Contactgegevens

info (at) greenproteinalliance.nl

Doelstelling

Vergroten van de humane consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

  • PJ Beers Voorzitter
  • Els van Diermen Penningmeester
  • Peter Schouten Secretaris
  • Mark Kulsdom gewoon bestuurslid
  • Michael Luesink gewoon bestuurslid
  • Rene van den Cruijsem gewoon bestuurslid.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen financiele vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden conform de statuten artikel 8.9.

Verslag activiteiten