ANBI Status

Naam instelling

Green Protein Alliance

Fiscaal nummer

NL8574.06.267.B01

Contactgegevens

info (at) greenproteinalliance.nl

Doelstelling

Vergroten van de humane consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland

Bestuurssamenstelling

  • PJ Beers Voorzitter
  • Peter Schouten Penningmeester
  • Friek Van Helden Secretaris
  • Michael Luesink gewoon bestuurslid
  • Rene van den Cruijsem gewoon bestuurslid
  • Richard Jansen gewoon bestuurslid

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen financiele vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden conform de statuten artikel 8.9.

Beleidsplannen

ANBI-formulieren

Verslag activiteiten