Skip to content

Nederland Plantaardiger – Zo kan het ook!

Gezondere 
mensen
economie
wereld

Een plantaardiger voedselpatroon

Naar een plantaardiger voedselpatroon. Dat is onze bijdrage aan een duurzamere en gezondere maatschappij. Sinds 2016 gaan retailers, producenten, NGO’s, overheden, kennis- en onderwijspartners samen deze uitdaging aan. We zijn trots op initiatieven die we een kickstart gaven, marktontwikkelingen die zichtbaar maakten, bedrijven die we bij elkaar brachten, talloze sampling-acties, ons consumentenplatform #zokanhetook en veel meer.

Miljoenen Nederlanders

Onze vereniging hielp al miljoenen Nederlanders om vaker een plantaardige keuze te maken. De komende jaren zetten we nog een tandje bij. Dat moet om onze doelen te halen. En het kan: de wereld om ons heen verandert, experts wijzen op de kansen die er juist nu liggen om samen Nederland gezonder en duurzamer te maken. 

We kunnen alle hulp van bedrijven en organisaties gebruiken. Meedoen? Meld je bij ons verenigingsbureau:

Leden en partners van de Green Protein Alliance: