Wat we doen

Onze bijdrage

De Green Protein Alliance startte in 2016. Het voedsellandschap is sindsdien sterk veranderd. De urgentie van een duurzaam voedselsysteem is niet meer weg te denken van de politieke agenda. Het aanbod plantaardige lekkernijen bij (online-) aanbieders is explosief gestegen. Grote voedselbedrijven lijven regelmatig succesvolle plantaardige veranderaars in. Media schrijven vrijwel dagelijks over urgentie van toekomstbestendig voedselpatroon. Marktvolgers zien grote verschuivingen in het aankoopgedrag van Nederlanders. Misschien hebben onze activiteiten hier een bijdrage aan geleverd. Een bloemlezing van belangrijke acties en momenten die onze vereniging kenmerken:

December 2017
‘maak van de Eiwittransitie een nationale ambitie’
Jeroen Willemsen en Ruud Koornstra doen een oproep: ‘maak van de Eiwittransitie een nationale ambitie’. Het zaadje is gepland voor wat drie jaar later als de Nationale Eiwitstrategie (NES) wordt aangekondigd.
December 2017
Maart 2017
Vereniging
Formeel begin GPA als vereniging, met statutair vastgelegde doelen. De vereniging telt inmiddels meer dan 25 leden en 10 kennispartners.
Maart 2017
Februari 2017
Startsein ‘samen naar 50-50 in 2025’
Green Protein Event, Staatssecretaris Martijn van Dam geeft het startsein ‘samen naar 50-50 in 2025’.
Februari 2017
Januari 2017
1e Voedseltop
1e Voedseltop in Den Haag, waarop we het belang en de urgentie van de Eiwittransitie deelden, naast AH sluit Jumbo zich aan bij de GPA.
Januari 2017