Deze Imprint is voor het laatst bijgewerkt op 5 maart 2024.

De eigenaar van deze site is:

Jeroen Willemsen Vereniging
Laan van Zonnehoeve 191, 7325 Apeldoorn
Nederland
E-mail: info@greenproteinalliance.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 – 177 38 037

De wettige vertegenwoordiger(s) van Jeroen Willemsen Vereniging:

Jeroen Willemsen

1. Algemeen

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

2. De volgende informatie is verplicht volgens Duitse wetgeving.