ANBI Status

Naam instelling:
Green Protein Alliance

Fiscaal nummer:
NL8574.06.267.B01

De doelstelling:
Vergroten van de humane consumptie van plantaardige eiwitten in Nederland

Het beleidsplan:

De bestuurssamenstelling:

  • PJ Beers Voorzitter
  • Els van Diermen Penningmeester
  • Peter Schouten Secretaris
  • Mark Kulsdom gewoon bestuurslid
  • Michael Luesink gewoon bestuurslid
  • Rene van den Cruijsem gewoon bestuurslid.

Het beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen financiele vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden conform de statuten artikel 8.9.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: